huishoudelijk reglement

1-Tijdens het vissen dient u in bezit te zijn van een degelijk schepnet en onthaakmat.
2-Alle gevangen vis dient met de grootste voorzichtigheid behandeld te worden
   en in hetzelfde water teruggezet te worden.
3-Schuin vissen of over de helft van een vijver is in principe verboden. 
   Een andere visser mag geen hinder hebben van uw “lijn”. Dit geldt ook wanneer u al eerder op de stek bent dan      uw buurman welke later arriveert.
4-Het is verboden zich op of in het water te begeven.
5-U dient zich te onthouden van verstoring, vernietiging of beschadiging van andermans eigendom of de natuur.
6-Veroorzaak geen hinder of overlast.
7-U dient uw voertuig dusdanig te parkeren en uw vistuig zo te gebruiken dat het verkeer/voetgangers geen    hinder ondervindt.
8-Viswedstrijden zijn verboden mits u schriftelijke toestemming heeft van H.S.V. Brunssum.
9-Verboden te vissen met drijvend aas (m.u.v. een vlieg 10-Vissen met gekleurde maden, aardappel, slachtafval of duivenmest is verboden.
11-U dient binnen een straal van 5 meter uw visplek schoon te houden en/of te maken en het afval mee naar huis te nemen.
12-Er mogen maximaal 3 haken met 1, 2 of 3 tanden per vistuig aangebracht zijn.
13-Open vuur of BBQ zijn ten strengste verboden.
14-Het is verboden te vissen met levend aas. (vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan).
15-Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden om te vissen met: Slachtproducten, dood visje, stukje vis (ongeacht hoe groot), en alle soorten kunstaas m.u.v. vliegen < 2.5cm.
16-U mag maximaal 1,5 kg gebruiksklaar voer en/of aas, of het gelijk aan boilies, op de visstek aanwezig hebben.
17-Tijdens wedstrijden is het vissen, door niet deelnemende vissers, aan die vijver verboden.
18-Het gebruik van tenten is aan alle vijvers van H.S.V. Brunssum verboden.
Alléén Brollys zonder overwrap toegestaan!
19-M.u.v. wedstrijden mogen er op de visstek slechts 2 topsets of 2 gebruiksklare hengels (met haak) aanwezig zijn.
20-U dient weerhaakloos te vissen.
21-Men mag geen vis in bezit hebben, behoudens tijdens wedstrijden (vlgs het wedstrijd reglement).
22-Anders dan SVN toestaat, dient bij H.S.V. Brunssum elke visser aan ons water lid te zijn
van onze vereniging of in het bezit te zijn van een geldige dagvergunning!
Dit geldt dus ook bij een meevistoestemming.
23-Nachtvissen is enkel toegestaan aan de Koffiepoel/gemeente vijver indien u in het bezit bent van een geldige nachtvisvergunning in de hiervoor geldende periode.
24-U bent verplicht dit document te overleggen aan politie, boswachter, controleur van H.S.V. Brunssum of andere bevoegde opsporingsambtenaar wanneer hierom gevraagd wordt.
25-U dient aanwijzingen van deze personen direct op te volgen.
26-U vist op eigen risico. H.S.V. Brunssum kan niet aansprakelijk gesteld worden.
27-Men mag , m.u.v. de Rüschervijver, vissen tussen 1 uur voor, en 2 uur na zonsondergang.