nachtvissen

Op ledenvergadering van 13 maart 2019. is een motie aangenomen omtrent het nachtvissen.
Daarin is het volgende bepaald;

De leden geven het bestuur van de HSV toestemming om in te grijpen bij aanblijvende problemen bij het nachtvissen.

Dat betekent concreet dat indien de klachten over illegaal nachtvissen, rommel aan de viswateren of op de visplekken, 
of andere misgedragingen van leden die in de nacht aan ons viswater verblijven, die kunnen leiden tot consequenties van de Gemeente, Natuurmonumenten of klachten van leden en derden blijven toenemen,
het bestuur zal ingrijpen omtrent het nachtvissen.
Hierbij behoren opties als beperkingen tot volledige afschaffing van nachtvissen tot de mogelijkheden.

Het bestuur en de ledenvergadering beseffen zich heel goed dat een paar rotte appels mogelijk het plezier van anderen kunnen verpesten. 
Wij roepen dan ook een ieder op om zich te houden aan de regelgeving en normen en waarden van de HSV en de maatschappij.
Spreek elkaar aan als je ziet dat iemand zich misdraagt of zich niet aan de regels houdt.

Laten we ervoor zorgen dat het niet zover hoeft te komen